Opplevelsesrike dager i Ungarn

Forrige ukes erfaringsutveksling i Ungarn har gitt et godt innblikk i ungarske Home-Start. Formålet med reisen var å dele erfaringer tilknyttet støtte til familier med kroniske syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.

Bildecollage-Ungarn-april-2015-1280x400

 

– Dette en gruppe som er betydelig mindre synlige i samfunnet enn hjemme i Norge. Home-Start i Ungarn ønsker å videreutvikle arbeidet med denne målgruppen i form av blant annet familiegrupper. De var også veldig lydhøre for våre innspill om søskens behov, forklarer Bjørg Engebretsen.

– Konseptet rundt Home-Start er likt det vi har her til lands, både i forhold til målgruppe og lengden på besøk. I tillegg til familiestøtte i familiens hjem driver de også ulike familiegrupper for familier med mer enn tre barn, med fokus på tema og veiledning, kommenterer Gunhild Jakobsen. Vi bodde i et privat hjem, noe som gjorde at vi kom på tett på hverdagen. Vi ble også kjent med andre sider av Ungarn, som sigøynernes utfordringer. De utgjør en stor andel av befolkningen i landet, og det er flere sigøynerungdommer enn ungarske ungdommer. De er en utsatt gruppe i samfunnet og sender sjelden barna til offentlig skole, dersom det skjer, blir barna mye mobbet. Dette kan by på andre utfordringer i forhold til familiestøtte.

I oktober kommer Home-Start Ungarn på gjenvisitt til Norge med 5 representanter.

– I Ungarn er det veldig mange avdelinger med koordinatorer som selv jobber som frivillige. Noen av disse er arbeidsledige, andre pensjonister eller gjør det ved siden av annen jobb. Der settes det ikke krav til at koordinatorene skal ha høyskoleutdannelse, men de må selv ha barn. De fleste koordinatorene har vært frivillige familiekontakter på forhånd, avrunder Gunhild Jakobsen.