Nyheter

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Home-Start Familiekontakten under våre nyhetsartikler.

Forebyggende familiestøtte i annerledesåret

Forebyggende familiestøtte i annerledesåret

Året 2020 var et annerledes år, og det er ikke til å unngå at årsrapporten er preget av covid-19. Alle i samfunnet har vært berørt av korona på en eller annen måte. Home-Start Familiekontakten handler om forebyggende arbeid - hva er det vi forebygger?Les mer...

Velkommen til ny kontormedarbeider

Velkommen til ny kontormedarbeider

Vi er så heldige å ha fått med oss Edita Daulova i staben. Edita startet opp i et 50 % vikariat som kontormedarbeider 1. mars, og vil blant annet ha ansvar for oppgaver innenfor økonomi og administrasjon.Les mer...

Tid for hjemmebesøk igjen!

Tid for hjemmebesøk igjen!

Vi åpner opp for hjemmebesøk igjen, etter de nye anbefalingene fra regjeringen. Dette er vi så glade for! Vær allikevel oppmerksom på at lokale vurderinger må gjøres ut fra smittebildet i den enkelte kommune.Les mer...

Et medmenneske i en nedstengt tid

Et medmenneske i en nedstengt tid

«Hun er en fremmed, men kommer inn i vårt liv og er bare god. Det er ikke til å tro at det går an. Eksisterer det virkelig så gode mennesker? Hun er den hun er. De er så flinke til å velge ut familiekontakt.»Les mer...

Å ha noen er den store forskjellen

Å ha noen er den store forskjellen

I den ferske evalueringsrapporten som i dag ble lansert hos VID vitenskapelige høgskole, er hovedkonklusjon at HSF i høy grad fungerer etter målsetningen og innfrir sine vedtektsfestede forpliktelser på hensiktsmessige måter.Les mer...

Nye retningslinjer for risikogrupper

Nye retningslinjer for risikogrupper

Vi har denne uken justert retningslinjene våre ytterligere i forhold til korona-smittevern. Ettersom det nå er lav smitte i det norske samfunnet opphever vi skillet mellom de i "lav risikogruppe" og de som ikke befinner seg i en risikogruppe.Les mer...

Nå kan vi være flere samlet

Nå kan vi være flere samlet

Fredag 8. mai oppdaterte HSFN sine retningslinjer for korona-smittevern, dette på bakgrunn av nye nasjonale retningslinjer som ble lagt frem 7. mai. De nye føringene legger til rette for at flere kan være sammen når smittevernsreglene overholdes.Les mer...

Vi kan nå rekruttere igjen

Vi kan nå rekruttere igjen

Det ordinære tilbudet til Home-Start Familiekontakten (HSF) er regelmessige hjemmebesøk hos småbarnsfamilier, av en frivillig familiekontakt. I tråd med smittevernstiltak gjennomfører vi for tiden ikke hjemmebesøk, men 20. april åpnet vi opp for utendørs samvær.Les mer...