Brakte Home-Start til Norge

I 1995 brakte de 4 ildsjelene, Bente Staff Brostrøm, Inger Amalie Lyster, Marit Bergum Hansen og Randi Talseth, familiestøtteprogrammet Home-Start til Norge.

I tidsrommet 1995 – 2000 etablerte de 11 avdelinger, samt sørget for at BLD gav midler til opprettelse av nasjonalt kontor, med én ansatt, i oktober 2000.

Wenche Heimholt Isachsen var den første ansatte på nasjonalt kontor, og i hele 18 år var hun nasjonal koordinator, frem til hun gikk av med pensjon rundt årsskiftet. Hjemmebesøk er HSF sitt varemerke, og for å hedre innsatsen som ble nedlagt for å etablere HSF i Norge, samlet Wenche denne uken ildsjelene i sitt hjem.

Takk for den gode og grundige jobben som ble nedlagt, for å få dette til Norge!