Boklansering av ”Magiske hverdagsøyeblikk – HSFs historie gjennom 25 år»

Tirsdag 7. desember 2021 inviterer vi til boklansering. Wenche Heimholt Isachsen var den første nasjonale koordinatoren for Home-Start Familiekontakten Norge. Hun arbeidet i tidsrommet 2000-2018, da gikk hun av med pensjon. Wenche utgir nå en bok som beskriver den historiske utviklingen til organisasjonen.

Wenche Heimholt Isahcsen

Program

Stephen Sirris

08.30 – 09.00: Oppmøte og servering av lett frokost
09.00 – 09.05: Velkommen v/Morten Singstad, nasjonal koordinator HSFN
09.05 – 09.45: Boklansering av ”Magiske hverdagsøyeblikk – HSFs historie gjennom 25 år”, Wenche Heimholt Isachsen
09.45 – 09.55: Pause
09.55 – 10.25: ”Frivillighetsledelse – hva, hvordan og hvorfor?” v/Stephen Sirris, Professor og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole
10.25 – 10.30: Avrunding v/Morten Singstad

Tid: Tirsdag 7. desember 2021 kl. 08.30 – 10.30
Sted: VID Vitenskapelige høgskole, Diakonveien 16, lokalet D116-L

Arrangementet kan følges både digital og ved fysisk oppmøte (påmeldingsfrist innen fredag 3. desember for fysisk oppmøte). Digitalt via denne lenken (krever ikke påmelding): https://vid-no.zoom.us/j/68525551237