Because childhood can’t wait

Home-Start UK lanserte i høst en rapport som viser forskjellen de 13.00 frivillige utgjør, når de hjelper og støtter 27.000 familier over hele Storbritannia.

Home-Start UK var opprinnelseslandet til Home-Start, og her ble grunnlaget lagt for nettverket som i dag er representert i hele 22 land.Home-Start UK har utviklet seg mye siden starten, og tilbyr i dag et stort spenn av tilbud. Disse kan du lese om i deres Impact Report for 2019 «Because childhood can’t wait».

Rapporten gir et innblikk i de ulike programmene, og personlige historier fra familier og frivillige, 1 av 9 frivillige har selv har mottatt hjelp og støtte fra Home-Start UK. Home-Start gjengis i rapporten, og kort fortalt – det nytter! Dette er spennende lesning fra Home-Start UK, og vi lar oss inspirere og heier på de videre.