Barnebok om Home-Start

Arbeid med familier blir best når vi har hele familien i fokus – også barna. Koordinatorene i Trondheim ønsket å utvikle en ramme for arbeidet i HSF som var enda bedre tilpasset barna enn tidligere. Dette har resultert i barneboken «Hurra, det er tirsdag!» - et nyskapende arbeid innen organisasjonen.

Hvorfor barnebok?

«Hvem er du?». Nysgjerrige barneøyne møter ofte både koordinatorer og familiekontakter fra HSF når de kommer på besøk. Koordinatorene i Trondheim satt med mange erfaringer om at foreldre som strever, ofte synes det er vanskelig å vite hva de skal involvere barna i, og på hvilken måte.

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til både å si sin mening og bli hørt (artikkel 12), og til å få og gi informasjon (artikkel 13). «Barn trenger å få informasjon om det som skjer i hverdagen deres. De trenger å bli sett og hørt av oss voksne som trer inn i familien, og de trenger forklaringer som de har forutsetninger for å forstå». Dette sier Bergliot Kobro Flatmoen, som er en av tre koordinatorer ved avdelingen i Trondheim.

Familiekontakter med i prosessen

To av familiekontaktene ved avdelingen, Maren Elise Ruud og Elisabeth Solhaug, har vært med på å skrive boka. «Det har vært helt avgjørende for oss å ha familiekontaktene med i denne prosessen. Dette har gitt en nær beskrivelse av relasjonene som oppstår mellom mennesker i HSF». Kobro Flatmoen legger til at det også har vært viktig å få tilbakemeldinger fra familier underveis.

Dyr skaper gjenkjennelse

«Hurra, det er tirsdag!» viser et eksempel på hvordan det kan være for en familie å få besøk av en familiekontakt. I historien blir vi kjent med ekornbarnet Nøtte og familien hans som opplever en strevsom hverdag. Vi følger dem gjennom det som skal gjenspeile en periode med støtte fra HSF. «Valget falt på ekorn, da barn ofte identifiserer seg med dyr. Dette virkemiddelet gir også rom for avstand når vi snakker om vanskelige temaer, som for eksempel at familien opplever en strevsom periode. Å fortelle en historie gjennom ekorn gjør det hele ganske ufarlig», sier Kobro Flatmoen. Illustrasjonene er laget av Ingunn Skirstad.

Inspirert av blant andre Magne Raundalen, som i en årrekke har engasjert seg i HSF, er koordinatorene i Trondheim opptatt av at voksne må ta ansvar for hvilken type informasjon barn får, og at vi må tilpasse denne etter barnas alder og modenhet. «Vårt mål er at barna skal oppleve sammenheng, forståelse og medvirkning», sier Kobro Flatmoen.

Hvem kan bruke boka?

Boka kan brukes i samtaler med barna i de faste oppfølgingsmøtene der familien, familiekontakt og koordinator møtes. I tillegg kan foreldre lese boka for barna før oppstart, slik at de er forberedt på at det skal komme noen hjem til dem. «Er boka introdusert fra starten av, kan også familiekontakten ta opp tråden igjen og lese den sammen med barna underveis i perioden de har kontakt», sier Kobro Flatmoen.

Erfaringer hittil

Med fokus på å alminneliggjøre tilbudet HSF gir, har forfatterne av boka endt opp med en historie som mange barn i ulike aldre kan kjenne seg igjen i.

«Noen barn har vært veldig nysgjerrige når vi har tatt frem boka. Andre har ikke vært interessert, og da har vi lagt den vekk». Koordinatorene forteller at det ikke alltid passer å lese hele boka, men at de noen ganger kan se på bildene og stille barna undrende spørsmål, for eksempel om hva de liker å gjøre når de får besøk. «Slike spørsmål skaper ofte gode samtaler med barna. Vi kan også velge å legge tilpasset informasjon inn i samtalen». Kobro Flatmoen gir et eksempel: «Hos Nøtte er det mamma, Nøtte og Bustehale som bor. Slik er det ikke hos dere. Hos dere bor både mamma og pappa, og dere er tre barn (…)».

«Vi har allerede fått mange tilbakemeldinger fra kolleger og familier om at boka oppleves som nyttig. Vi håper også at den kan bidra til at foreldre og barn lettere kan snakke sammen om vanskelige temaer. På den måten vil vi i HSF være med på å minske tabu rundt det å be om hjelp», sier Kobro Flatmoen.

Historisk

Boka ble lansert på Trondheim folkebibliotek den 7. mai, og er nå mulig å låne der. Første opplag er på 800 bøker, og over 500 av disse har allerede blitt solgt til andre HSF avdelinger i landet. For gjengen i Trondheim oppleves dette veldig stort: «Vi var veldig spente på forhånd, og er glade for at boka har blitt tatt så godt imot!»

Under årets konferanse for familiekontakter i Gamle Logen i Oslo i mai, var gjengen fra Trondheim representert ved programmet. Familiekontakt og medforfatter Elisabeth leste boka til glede for de fremmøtte. «At denne boka har blitt laget, er historisk i HSF-sammenheng», sier nasjonal koordinator, Wenche Heimholt Isachsen. «Det er også morsomt at bokas tittel er inspirert av fagboka «Hooray, Here Comes Tuesday!» som er skrevet av grunnleggeren Margaret Harrison om HSF og organisasjonens historie».

Interessert i å kjøpe boka?

Ta kontakt med HSF-avdeling i Trondheim dersom du er interessert i å kjøpe boka.

Bokanmeldelse:

Av: Maja Sandmo Grip, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse (RKBU Midt-Norge)

Hurra, det er tirsdag!» er en bok som gir positive følelser og håp, gjennom at den formidler at det går an å få det bedre om en har det vondt og vanskelig, at det finnes hjelp og støtte å få, og at det ikke alltid skal så mye til for å snu en vanskelig livssituasjon til å bli håndterbar og bedre for hele familien. I tillegg er boka informativ i form av at den på en ærlig og realistisk måte informerer og forbereder barnet på rammene familien mottar støtte innenfor og at støtten er tidsbegrenset.

Boka er et viktig bidrag for å gi barn god informasjon, formidle realistiske forventninger og er et ypperlig grunnlag for å få til gode samtaler med barn.»