Barndom i «NowHereLand»

Prosjektet Barndom i "NowHereLand" - å være barn av papirløse migranter, har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barna.

Sluttrapport til Exstrastiftelsen med vedlegg-1

I Norge lever det rundt 20.000 mennesker uten lovlig opphold, og stadig flere barn vokser opp som papirløse i Norge. Helsesenteret for papirløse migranter kontaktet oss (HSF Kirkens Bymisjon Oslo) i 2013, i forhold til å sette inn frivillig hjelp i noen av småbarnsfamiliene de var i kontakt med, for om mulig å kunne gi noe avlastning og støtte i den vanskelige situasjonen disse familiene lever i.

Prosjektets målsetting har vært å bidra til å forebygge og redusere omfanget av problemer barna kan få med seg videre i livet. Prosjektets hovedfokus har vært barnas situasjon . Vi har hatt som mål å gi barna noen gode barndomsminner både gjennom å gi familier som ønsker det en frivillig støtteperson og å arrangere ulike aktiviteter for familiene.

Å leve med den frykt og usikkerhet det innebærer å være papirløs migrant kan ha varige konsekvenser for barns utvikling og psykiske helse. For å utvikle seg positivt trenger barna en så normalisert barndom som mulig. Gjennom de tre årene prosjektet har pågått har vi prøvd ut HSF i 6 familier med til sammen 13 barn. På treffene/aktivitetene har vi vært i kontakt med 22 familier totalt med tilsammen 43 barn.

Vi valgte å følge samme mal for oppfølging av relasjonen familie/frivillig som vi gjør i HSF. Relasjonen mellom den frivillige og familien følges opp av koordinator med jevnlige evalueringer så lenge hjelpen pågår og den frivillige har tilgang på veiledning underveis.

 

Utdrag fra Sluttrapport for prosjektet Barndom i «NowHereLand» – å være barn av papirløse migranter i Norge, gjennomført i 2014-2015-2016. Prosjektet er gjennomført hos HSF Kirkens Bymisjon Oslo. Klikk deg inn og les hele rapporten.