HSF Oslo Sanitetsforening

Maria Saric Nordal
Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen

Bor du i bydel Frogner, St.Hanshaugen eller Vestre Aker og trenger støtte fra Home-Start Familiekontakten? Eller er du interessert i å bli familiekontakt? Ta kontakt med en av koordinatorene hos HSF Oslo Sanitetsforening.

Vi er lokalisert ved Oslo Sanitetsforening, Solskinnsveien 12, 0376 Oslo.

HSF i bydelene Frogner, St.Hanshaugen og Vestre Aker er driftet av Oslo Sanitetsforening fra et felles kontor.

Klikk her for å lese om HSF Oslo Sanitetsforening på Oslo Sanitetsforening sine hjemmesider.

Tilbud til hele Oslo

Familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne har et byomfattende tilbud i Oslo, hos HSF Oslo Sanitetsforening (barn over 2 år) og HSF Blå Kors (barn 0-2 år). Ett av barna må være under skolealder og tilbudet retter seg til familier i alle bydeler i Oslo. Disse to avdelingene i Oslo mottar øremerkede midler for å fokusere ekstra på et tilbud til denne målgruppen.

Koordinator