HSF Moss, Råde og Våler

Ingvild Vatne
Therese Lerstad
Anita Andresen

Bor du i Moss, Råde eller Våler og trenger støtte fra Home-Start Familiekontakten, eller er du interessert i å bli familiekontakt? Ta kontakt med en av koordinatorene ved avdelingen.

Vi er lokalisert i Frivillighetens hus, Byfogd Sandbergs gate 5, 1532 Moss.

HSF i Moss, Råde og Våler er driftet sammen av Kirkens Bymisjon.

Klikk her for å lese om HSF Moss, Råde og Våler på avdelingens hjemmesider.

Koordinator