Avdelinger

Home-Start Familiekontakten er lokalisert i 29 ulike kommuner, fordelt på 35 avdelinger i Norges land.

Velg fylke
  • Alle
  • Akershus
  • Aust-Agder
  • Buskerud
  • Hedmark
  • Hordaland
  • Nordland
  • Oslo
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  • Vest-Agder
  • Vestfold
  • Østfold

6 av avdelingene våre i Oslo har et dedikert ansvar for spesifikke bydeler. 2 avdelinger hjelper og støtter familier over hele Oslo, men har rettet seg inn mot særskilte målgrupper. Felles for alle familier som får hjelp og støtte fra HSF er at de må ha minst 1 barn under skolealder.

Home-Start Familiekontakten Blå Kors bistår familier med: barn som er 0-2 år, sårbare gravide, foreldre med avhengighetsrelaterte helseproblemer, barn (0-2 år) med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom.

Home-Start Familiekontakten Oslo Sanitetsforening bistår i tillegg til spesifikke bydeler, familier over hele Oslo hvor barna (over 2 år) har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom.