Anbefalinger tilknyttet koronavirus – HSFN

Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Sent tirsdag kveld 10. mars kom det nye anbefalinger fra både FHI og kommuneoverleger rundt omkring i landet.

Tegnet av: Erle Singstad, 7 år

De nye anbefalingene kom med bakgrunn i at viruset nå er inne i en ny fase, hvor man ikke lenger har full oversikt over smittekildene. Antall påvist smittede har blitt mer enn doblet det siste døgnet.

Arbeidet i HSF innebærer hjemmebesøk, ikke bare hos familiene, men også hos de frivillige familiekontaktene. Mange av våre frivillige kan defineres innenfor en risikogruppe mtp alder, i tillegg til dette har 13% av barna i HSF særskilte behov. På bakgrunn av dette er det spesielt viktig at også de av oss som ikke er innenfor risikogruppene er forsiktige og prøver å unngå smitte i den grad det er mulig.

De ulike kommunene og drifterne har egne retningslinjer og anbefalinger, dette må de lokale avdelingene forholde seg til. Vi ber om at man tar et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert på de til enhver tid anbefalte retningslinjer og råd fra FHI.no samt lokale råd fra din kommune. Disse endrer seg nå fra dag til dag.

Våre anbefalinger:

 • Nettverkssamlinger og arrangement i regi av HSFN:
  – Nettverkssamlingene i regi av HSFN i mars utsettes inntil videre, grunnet geografisk spredning fra deltakere, som kan medføre økt smitterisiko.
  – Øvrige arrangement i april/mai vurderes fortløpende.
 • Aktive oppdrag:
  – Koordinator bør sørge for å ha vært i kontakt med både familie og familiekontakt per telefon for oppfølging for å sikre at de kjenner til de enhver tid gjeldende anbefalinger for smittereduksjon fra FHI/kommune.
 • Forberedelseskurs for frivillige, fagdager, samlinger, feiringer ol:
  – Risikovurdering anbefales i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjer fra FHI og kommune.

FHI har utarbeidet et verktøy man kan anvende for risikovurdering ved større arrangementer.

Oppdatert 11.03.2020