Aktivitetskalender – HSF Lillestrøm

Avdelingen har ulike aktiviteter gjennom året, både for de frivillige familiekontaktene og for familiene.

Treff for familiekontakter i HSF Lillestrøm 2020

Invitasjoner med mer info kommer i forkant av hvert treff

Torsdag 13. februar

Tidspunkt: Kl. 11.00 – 12.30
Hva: Uformelt formiddagstreff for familiekontakter
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Torsdag 5. mars

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Felles faglig treff for familiekontakter og nye frivillige som går på kurs. Tema kommer senere.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Mandag 27. april

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Treff for familiekontakter. Innhold ikke fastlagt.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Tirsdag 12. mai

Tidspunkt: Dagtid
Hva: Treff for familiekontakter i regi av Home- Start Familiekontakten Norge.
Hvor: Oslo
For hvem: Det kan muligens bli begrensninger på antall familiekontakter fra hver HSF-avdeling.

Torsdag 4. juni

Tidspunkt: Kl. 18.00 – ca. 21.30
Hva: Sommeravslutning
Hvor: Ikke fastsatt enda.
For hvem: De familiekontaktene som har besøkt familier i år eller venter på aktuell familie.

Onsdag 9. september

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Treff for familiekontakter. Innhold ikke fastlagt.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Onsdag 7. oktober

Tidspunkt: Kl. 11.00 – 12.30
Hva: Uformelt formiddagstreff for familiekontakter.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Mandag 2. november

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Treff for familiekontakter . Innhold ikke fastlagt.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Onsdag 9. desember

Tidspunkt: Kl. 18.00 – ca. 21.30
Hva: Juleavslutning
Hvor: Ikke fastsatt ennå.
For hvem: De familiekontaktene som har besøkt familier i år, eller venter på aktuell familie.

I tillegg blir det felles treff for familier og familiekontakter:

  • En søndag i mai/juni: Sørum gård
  • November/desember: Juleforestilling på Lillestrøm kultursenter