Aktivitetskalender – HSF Lillestrøm

Avdelingen har ulike aktiviteter gjennom året, både for de frivillige familiekontaktene og for familiene.

Torsdag 31. januar

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Treff for familiekontakter. Bli kjent og erfaringsutveksling.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Mandag 18. mars

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Felles faglig treff for familiekontakter og nye frivillige som går på kurs. Tema kommer senere.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Torsdag 11. april

Tidspunkt: Kl. 11.00 – 12.30
Hva: Uformelt formiddagstreff for familiekontakter.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Tirsdag 21. mai

Tidspunkt: Dagtid
Hva: Treff for familiekontakter i regi av Home- Start Familiekontakten Norge.
Hvor: Oslo
For hvem: Det kan muligens bli begrensninger på antall familiekontakter fra hver HSF-avdeling.

Onsdag 5. juni

Tidspunkt: Kl. 18.00 – ca. 21.30
Hva: Sommeravslutning
Hvor: Ikke fastsatt enda.
For hvem: De familiekontaktene som har besøkt familier i år eller venter på aktuell familie.

Onsdag 11. september

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Treff for familiekontakter. Innhold ikke fastlagt.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Mandag 28. oktober

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Treff for familiekontakter. Dette blir et felles faglig treff og nye frivillige som går på kurs. Innhold ikke fastlagt.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Mandag 11. november

Tidspunkt: Kl. 11.00 – 12.30
Hva: Uformelt formiddagstreff for familiekontakter.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause.

Torsdag 5. desember

Tidspunkt: Kl. 18.00 – 21.30
Hva: Juleavslutning
Hvor: Ikke fastsatt ennå.
For hvem: De familiekontaktene som har besøkt familier i år, eller venter på aktuell familie.

I tillegg blir det felles treff for familier og familiekontakter:

  • Søndag 26. mai: Sørum gård
  • November/desember: Juleforestilling på Lillestrøm kultursenter