874 familiekontakter besøkte totalt 1185 familier i 2023

Vi lever i en urolig tid. Jeg er neppe den første som har skrevet det, det er nesten som en klisje å regne. Men det gjør det ikke usant. Det er en verden hvor det skjer store endringer, raskt. Det er krig, sult, miljøkatastrofer pårekke og rad. Og for oss som jobber med barn og barnefamilier er det utålelig å se barn og sivile bli rammet, uten å kunne gripe inn, uten å kunne gjøre noe. Jeg tar meg selv i å lete etter mening, å finne retning når det blir for overveldende å få all elendighet inn i stua. Det kan være tungt.

Heldigvis jobber jeg med verdens beste konsept, i en fantastisk organisasjon, og i en så meningsfull jobb. Det å kunne være med å bidra til at familier får hjelp og støtte i en vanskelig hverdag, og vite at det har virkninger for familiene både nå og i lang tid etterpå, er utrolig givende.

I 2023 var det 50 år(!) siden Margaret Harrison opprettet den første Home-Start avdelingen i Leicester i England. Litt over 50 år siden hun gjorde oppdagelsen, om at det å få besøk jevnlig av en familiekontakt, en man kan dele gleder og bekymringer med, gjør en stor forskjell i familienes liv. Det var tydelig for henne, og det var tydelig for fagfolkene på familiesenteret der hun jobbet. I løpet av de 50 årene har vi erfart at uavhengig av kontekst, om det er på Sri Lanka, i Nederland, på Grünerløkka eller i Tjeldsund, så fungerer dette på samme måte. En frivillig hjemme hos familiene, noen som er der. Og der Home-Start ble til, nærmest ved en tilfeldighet, er det lite tilfeldig som styrer hvordan vi jobber nå. Vi jobber stadig med kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring i organisasjonen.

2023 er første året vi har hatt et digitalt system for behandling av personopplysninger. Omstilling fra det analoge har vært krevende, og det har krevd en innsats fra alle parter å få på plass dette. Men vi har lykkes, og vi har gjort det godt. Dyktige koordinatorer, med ulik digital kompetanse har satt seg inn i en helt ny måte å gjøre ting på. Noen så fordelene ganske tidlig, og klarte å ta i bruk systemet og funksjonaliteten raskt. Andre har brukt mer tid. Så vil det alltid være utfordringer med endring, men jeg er utrolig stolt av hva vi har fått til dette året, sammen.

En annen ting som også har vært jobbet mye med, i kulissene, er ehåndboken for koordinatorene. Der har det vært lagt ned stor innsats, og det ble mot slutten av året inngått en avtale med et byrå som skal lage nye nettsider og det nye digitale verktøyet som gjør at vi endelig får publisert ehåndboken.

Home-Start har hatt en formidabel vekst de seneste årene, og selv om vi i 2023 mistet to avdelinger, Bodø og Nesodden, fikk vi samtidig fire nye kommuner med og en bydel i Oslo.

Personalsituasjonen på nasjonalt kontor har også endret seg. Liselotte ble ansatt som administrasjonskonsulent når Siv gikk ut, og har vært et godt tilskudd i staben. Oppgavene har blitt mer omfattende og mer komplekse enn vi kunne forutsi, og mot slutten av året ble vi enige om at vi kom til å endre tittelen til seniorrådgiver slik at den skulle stemme bedre med virkeligheten.

Vi har også hatt noen endringer ved prosjektstillinger på kontoret, tilknyttet de to avdelingene som ble nedlagt i løpet av året. Vår prosjektleder Cilje var ansatt 50% i HSFN, og 50% i HSF Bodø. Da avdelingen ble lagt ned fikk Cilje tilbud om en 100% stilling i hjemkommunen, som hun takket ja til. Da HSF Nesodden ble besluttet nedlagt fikk vi koordinatoren derfra inn i prosjektstilling hos oss. Anine er organisasjonspsykolog, og har også erfaring som familiekontakt.

I Home-Start Worldwide har det vært jobbet på ulike hold, blant annet med oppdatert grafisk profil. Det får en innvirkning på vårt arbeid, og gir noen rammer vi må forholde oss til. I år fikk vi også besøk av Ton Kragten, og flere av koordinatorene har vært på besøk i England i forbindelse med 50 års jubileet.

Det har rett og slett vært et år hvor det har skjedd veldig mye, og det er godt å kjenne på at vi har vind i seilene!

Så må vi understreke at tallene i denne årsrapporten må tas med en klype salt. Det er første gang vi henter ut tall direkte fra et digitalt system, og dette året er nok et år hvor det har sneket seg inn noen feil i registreringene.

Morten Singstad, generalsekretær HSFN

Her finner du årsrapporten vår for 2023 – God lesning!