836 familiekontakter besøkte totalt 1104 familier i 2022

Normalår er et begrep som stadig blir fjernere. Hva er et normalår? I hvert fall ikke et år med pandemi. Og heller ikke et år hvor vårt naboland starter en krig, midt i Europa.

Pandemien som har preget oss de siste årene, er nå nesten bare et fjernt minne. De aller færreste av oss tenker noe særlig mer på det i hverdagen. Men at vårt naboland går til angrepskrig mot et annet land, en tragedie vi ikke helt kan forstå omfanget av. Flyktninger, primært mødre og barn, rømmer sitt eget land og søker trygghet andre steder i Europa. Det har vært rørende å se omsorgen og nestekjærligheten mange er blitt møtt med, de aller fleste steder de har kommet. Samtidig har det vært så åpenbart, og derfor tankevekkende, å se forskjellen i hvordan vi behandler mennesker, ut ifra hvor de kommer fra. Har ikke alle mennesker lik verdi?

Home-Start Familiekontakten Norge søkte allerede i mars, når vi så denne katastrofen komme, midler hos Sparebankstiftelsen DNB. Midler for å kunne booste noen av avdelingene våre, for å imøtekomme behovene vi visste ville komme. Vi fikk svar relativt raskt, og var klare for å sette inn tiltak allerede før sommeren. Men den store strømmen av flyktninger lot vente på seg, bosettingen ute i kommunene tok tid, og vi måtte vurdere flere ganger hvor vi ønsket å utvide kapasiteten vår.

Året startet for øvrig ganske så bra. Stillingen som kontormedarbeider ble utvidet til et 100 % engasjement, og vi fikk Siv Andresen With! Hun startet 1.januar og kom inn i organisasjonen som om hun aldri hadde gjort annet. Hun fikk raskt kontakt med koordinatorene, og har vært et flott tilskudd for oss på nasjonalt kontor.

2022 ble også året der Home-Start tok i bruk et nytt datasystem for å registrere frivillige og familier. Etter å ha jobbet med dette systemet over lang tid, kunne det endelig lanseres i høst. Det ble tatt godt imot, men det er et stort utviklingspotensial, og vi oppdager stadig nye behov. Jeg tenker at et slikt system ikke blir ferdig, men vil alltid være i utvikling. Der det er et uvant verktøy i starten, vil vi få store gevinster i rapportering og statistikk, samtidig som tilgjengelighet og sikkerhet vil bli bedre. Dette har også medført ekstra fokus på GDPR, altså lovgivningen rundt personvern, og det har nok vært med på å sikre rutinene våre knyttet til behandling og oppbevaring av personopplysninger.

Dette året har vært et år hvor vi har løftet blikket, og sett på forebyggende arbeid i familier, i et samfunnsperspektiv. Vi har, og skal fremdeles ha, et fokus på kvalitetssikring og egenutvikling. Samtidig ser vi at Home-Start har en viktig rolle i samfunnsdebatten, og at vi har en innflytelse på politikken på oppvekstfeltet. Mammaer og pappaer, om de er eller skal bli foreldre, trenger en beredskap. Det er ikke alltid alt går slik vi tror og håper. Det er svært krevende å bli foreldre, og noen ganger er det for krevende. Det går ut over psykisk og fysisk helse. Det skaper stress over tid, som manifesterer seg i sykdom, som igjen påvirker omsorgsevnen til de nybakte foreldrene. Norge har alle muligheter til å bli skikkelig gode på ivaretakelse av disse mammaene og pappaene, og Home-Start er ett av verktøyene i verktøykassa! To be continued som de sier!

Også internasjonalt jobbes det med Home-Start, og da med fokus på innsamling av data og forskning. Home-Start er i kontinuerlig utvikling, samtidig som grunnkonseptet er det samme som for 49 år siden, og det virker enda! Home-Start Norge var også med i opplæringen av et nytt nasjonalt kontor, for nå har også Spania meldt seg inn i Home- Start familien. Vi gleder oss til å se utviklingen der, og gleder oss over at Home-Start vokser.

Og vokser, det gjør Home-Start også her til lands. I år har vi fått hele 9 nye avdelinger. Riktignok er en avdeling splittet opp i 4, når Kirkens bymisjon i Oslo takket for seg, men vi er i voldsom vekst. Voksesmerter har vi på nasjonalt kontor også, og vi håper virkelig at BUFDIR kan øke støtten, slik at vi klarer å følge med og støtte de lokale avdelingene. I en verden hvor levekostnadene øker vanvittig på alle plan, er det mange familier som strever. Behovene er store, og tilbudene for få, og jeg er ikke i tvil om at forebyggende tilbud som Home-Start trengs i hele landet, nå!

Her finner du årsrapporten vår for 2022 – God lesning!