2015 – et innholdsrikt jubileumsår

Da er vi snart på vei inn i julehøytiden og nasjonalt kontor tar ferie fra og med 24. desember. Vi er tilbake på kontoret mandag 4. januar. 2015 har vært et innholdsrikt jubileumsår for HSFN.

Her er noen tilbakeblikk fra året som har gått:

20-års jubileum

11. mai markerte vi vårt 20 års jubileum i Trondheim med over 200 deltagere fra hele landet. Statsråd Solveig Horne åpnet konferansen og Marit Bergum Hansen snakket om temaet «Hvordan bruke tilknytningsteori og kunnskap om relasjonskompetanse i HSF arbeidet?»

Oppstart og utvidelser av avdelinger

3 nye Home-Start-avdelinger er godkjent i år. Hurum og Trøgstad kommune har valgt å satse på HSF, og Frelsesarmeen utvider til bydel Alna. Vi har nå 34 avdelinger! Melhus kommune ble godkjent helt på tampen av 2014, men startet opp i 2015. Dette gjelder også bydel Grünerløkka som er driftet av Frelsesarmeen.

Skedsmo og Sandefjord kommune har vedtatt å utvide HSF med 50 % stillinger fra 2016! Gratulerer!

Tilstede under Arendalsuka

HSF var tilstede under Arendalsuka i august. Britt Nordhagen holdt appell på den politiske møteplassen med temaet «Kan frivillighet brukes i forebyggende barnevern?». Vi prøver å være der politikere møtes, og hvor HSF kan vise hva vi er.

Støtte til prosjekter

«Gi bort dagen» og fotograf Mats Kalland i PK Foto har bistått oss med å etablere en stor og flott bildebase. Denne skal brukes i profilering av HSF, for å gi et godt og forståelig bilde av hva HSF er.

Frivillighetsportalen

Vi har bidratt i ressursgruppa til Frivillighet Norge under utvikling av den nyopprettede Frivillighetsportalen. Denne håper vi kan være et godt bidrag for å rekruttere frivillige i Norges land.

Presse

Vi har hatt god medieomtale i løpet av året i lokal presse, men også i nasjonale medier som Ukebladet Hjemmet (artikkel i uke 42), Prematurposten (artikkel i nr. 4), Krigsropet (artikkel i nr. 49) og Vi og barna (artikkel i nr.3).

9. desember ble Britt Nordhagen fra HSFN, intervjuet av NRK Østlandssendingen, i lys av debatten om behovet for å gjenopprette ordningen med husmorvikar.

Omtalen bidrar til å gjøre tilbudet vårt kjent i de kommunene vi er representert, samt spre budskapet om hva vi kan bistå med i kommuner som foreløpig ikke har HSF.

Utveksling fra Home-Start internasjonalt

HS Ungarn inviterte oss til å utveksle våre erfaringer, med familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. 4 representanter fra Ungarn var på besøk 1 uke i Oslo i oktober, og 2 koordinatorer fra HSF besøkte Ungarn i mars.

Home-Start sitt bidrag i flyktningkrisen

HSF støtter et bredt spekter av familier med ulik bakgrunn, blant våre familier som får hjelp er også de med flyktningebakgrunn.

HSF vil gjerne være med på å integrere småbarnsfamilier som kommer fra krigsherjede områder, og for å kunne fokusere ytterligere på dette har vi sendt søknader og henvendelser til både BLD, Bufdir, IMDI, KS og flere politikere på Stortinget.

Personale i Home-Start

I mars ble staben på nasjonalt kontor styrket med Cathrine Nygaard Mellem, i rollen som Kommunikasjons- og markedsansvarlig.

Vi har takket av styreleder Leif Jarle Theis etter 6 år i styret. Han har gjort en stor og god jobb. Vi ønsker velkommen til Kjell Erik Øie, som blir vår nye styreleder fra 2016. Han er generalsekretær i Plan Norge.

Grunnlegger av Home-Start, Margaret Harrison, døde dessverre i august. Familien og Home-Start UK hadde en verdig minnestund i Leicester Cathedral i oktober. Wenche Heimholt Isachsen var tilstede.

Vi ønsker dere alle en herlig julehøytid med mange magiske øyeblikk sammen med familie og venner.

Vi ser frem til nye og gode møtepunkter i 2016!