20-årsfeiring av HSF i Drammen

"Home-Start i Drammen er 20 år. Det betyr at dere er en av veteranene blant oss. En av pionerne som har vist vei. Vår samarbeidspartner Frelsesarmeen har stått for driften i disse 20 år, og for en fantatisk jobb dere har gjort! Gratulerer med dagen!" Morten Singstad, nasjonal koordinator HSFN

Tale fra Morten Singstad, nasjonal koordinator Home-Start Familiekontakten Norge, på jubileumsmarkeringen til Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen Drammen:

I disse dager har vi jobbet intenst med årsrapporten vår, og den er jo basert på alle årsrapportene fra alle avdelingene. I rapporten fra HSF Drammen kan vi lese at 25 familier har fått hjelp i 2019. 25 familier, som sier sånt som: «Denne julen har vi det bra, fordi dere har hjulpet oss. Kjenner det er trygt og godt. I fjor hadde vi det helt forferdelig. Satt bare og lengta etter familien hjemme i Syria».

Eller fra et besøk på en bondegård: «Det er lenge siden jeg har sett barna mine så glade. Takk for at dere hjelper oss».

Vi jobber forebyggende. Vi prøver å være der, i det situasjoner er i ferd med å føles uoverkommelige. Vi hører stadig vekk: «Uten dere vet jeg ikke hva vi skulle gjort». «Uten dere hadde det ikke gått». Det tolker jeg som at vi er på riktig sted til riktig tid. Før «dette går ikke mer». Det skal så lite til, et puff, 2-4 timer i uka, så er man over kneika. Veldig ofte.

Disse familiene har fått hjelp og støtte fra 15 familiekontakter, 15 frivillige som gjør dette uten noen form for betaling. Og også her er det helsegevinster å hente. Forskning viser jo at frivillige er lykkeligere en gjennomsnittet. Skeptisk? Ta kontakt med Britt Karin her, så viser hun deg lykken i løpet av 6 måneder – helt gratis! Det er et godt tilbud!

Men helt alvorlig, noen av sitatene fra frivillige i vår årsrapport er: «Det har gitt meg energi å være sammen med familien.» «Det å være familiekontakt gir meg en berikelse i mitt liv. Noe jeg gleder meg til hver uke». Så dette er jo vinn vinn.

Britt-Karin er koordinator i en 50 % stilling. Det tenker jeg er lite, i en så stor by som Drammen. Behovet er større, nedslagsfeltet er stort, og med kommunesammenslåing ble det nettopp enda større. Jeg håper vi kan klare å få gjort avdelingen større, så enda flere familier kan få hjelp og støtte.

Britt-Karin, tusen takk for den fantastiske jobben du gjør, hver dag (50 % ja, men jeg sier hver dag). Du er fleksibel og tilgjengelig og gjør en utrolig flott jobb. Vi setter veldig stor pris på deg og jobben du gjør.

Tusen takk til Frelsesarmeen, som har styrt denne avdelingen stødig i 20 år.

Og tusen takk til Drammen kommune, som i hele denne tiden har støttet oppunder dette tiltaket, økonomisk, politisk og faglig. Det har vært og vil være helt nødvendig fremover.

Ikke minst, men aller mest, tusen tusen takk til alle de frivillige som gir av sin fritid, for å være der i hverdagen til småbarnsfamilier i Drammen. Uten dere, hadde det ikke vært noe Home-Start.

Tusen takk for at jeg fikk komme å være med på å dele denne dagen med dere.