20 år med magiske hverdagsøyeblikk

Ballen for et nytt familiestøtteprogram i Norge begynte raskt å rulle, da grunnleggeren av Home-Start var på Norgesbesøk i 1994. Starten av 1990-tallet var også tidspunktet hvor de første frivillighetssentralene i Norge så dagens lys og var et nytt blikk på frivillighet.

Jubileumsfeiring i Trondheim

20 år med drift av Home-Start i Norge må feires og markeringen er lagt til Trondheim hvor den første avdelingen til Home-Start Familiekontakten (HSF) ble etablert i 1995.

– Vi er opptatt av å vise at HSF satses på av staten og blir berømmet, derfor er det naturlig at statsråd for BLD, Solveig Horne, åpner konferansen. Alle landets flotte familiekontakter er invitert til markeringen og vi ønsker at de får kunnskap de kan ta med seg videre inn i sitt frivillige arbeid. På programmet står Marit Bergum Hansen, en av initiativtakerne for etableringen av HSF i Norge og avd.sjef for Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Hun vil dele innsikt om viktigheten av de gode relasjonene som opprettes mellom familiekontakter, foreldre og barn, sier Wenche Heimholt Isachsen, nasjonal koordinator for Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN).

HSFN har en spennende styresammensetning bestående av både representanter fra familiekontakter, koordinatorer og fagpersoner innenfor barn og familieliv.

– Home-Start er et ektefødt barn av den nye tid da alle kan enes om at vi har et felles ansvar for nasjonens barn, den neste generasjon. Barna er den eneste, praktiske forbindelsen vi har til framtiden, sa Olof Palme i en av sine store taler. Home-Start har skjønt det bedre enn andre. De lever opp til motto for den nye tid: Alle barn er våre barn. Jeg er stolt over å være med på laget, beretter Magne Raundalen, barnepsykolog og styremedlem i HSFN.

De gode historiene

HSF teller i dag 32 avdelinger i Norge og i 2014 mottok 887 familier med 1865 barn hjelp fra HSF. Det utgjør mange hjemmebesøk hver uke.

– Ved å motta besøk hver uke kommer smilet og håpet tilbake hos de familiene som opplever utfordringer. Vårt mål er at foreldre skal gjenoppleve mestring av sitt familieliv, slik at barna får det bedre, forklarer Wenche.

Forebyggende barnevern

– I løpet av de 20 årene som har gått har det vært en jevn økning av antall nye avdelinger i norske kommuner. Men det er helt klart flere kommuner som kan satse på HSF. Vi har en jevn strøm av henvendelser fra foreldre som etterspør vårt tilbud, også i de kommunene hvor vi ikke er representert. Det oppleves leit å si nei til disse. I år har vi valgt å styrke nasjonalt kontor med en markedsansvarlig og målet på sikt er å nå ut til alle landets kommuner med forebyggende familiestøtte, forteller Wenche.

– Mye kan løses ved at familiekontakter ser, lytter og støtter en familie i en sårbar fase. Det er en stor medmenneskelig kapital i vårt samfunn. Vi er ikke en erstatning for det øvrige hjelpetilbudet, det er vi veldig klare på. Men noen ganger skal det kun et kompetent medmenneske til for å bidra til og løse flokene i en familie. Dette er helt klart også besparende for kommunen, avrunder Wenche.