18 år med magiske hverdagsøyeblikk

Når jeg nå avslutter mitt arbeide med HSF i Norge kan det best beskrives som 18 år med magiske hverdagsøyeblikk. Øyeblikk med gode menneskemøter, smil og latter og noen tårer, utstrakte hender og åpne sinn.

Wenche Heimholt Isachsen og Morten Singstad, henholdsvis avtroppende og ny nasjonal koordinator for HSFN

Slik lærte jeg Home-Start å kjenne gjennom grunnleggeren Margaret Harrison.

Det har vært en reise i undring, en reise i ydmyk takknemlighet overfor de familiene som har åpnet sine hjem, og familiekontaktene som har åpnet sine hjerter.  Alt med samme mål; å gjøre hverdagen bedre for barna. Og alle koordinatorene som med sin store kompetanse har koblet helt riktig familiekontakt til hver enkelt families behov.

Det som ildsjelene Marit Bergum Hansen, Bente Brostrøm, Randi Talseth og Inger Lyster fikk til Norge for 24 år siden har båret frukter. Det frivillige og forebyggende programmet Home-Start Familiekontakten har et stabilt fundament, og erfaringsbakgrunnen vår blir lyttet til.

En stor TAKK til alle som har heiet på oss, alle trenger en heiagjeng. Takk til politikerne på Stortinget, takk til politikere i kommunene, takk til frivillige som melder seg på kurs, takk til supre koordinatorer som velger å arbeide for HSF, takk til nasjonalt styre.  Og en stor TAKK til småbarnsfamiliene som har innsikt nok til å se at de trenger en voksen ved sin side over en periode, slik at de selv og barna får gjenoppleve den mestringsfølelsen som ble borte. Foreldre skal ha et samfunn som SER hva de trenger, ofte er det kun et medmenneske som skal til.

Home-Start Familiekontakten Norge skal videreutvikle HSF og jeg ønsker ny nasjonal koordinator Morten Singstad velkommen til å fortsette arbeidet i Norge.

Wenche Heimholt Isachsen, avtroppende nasjonal koordinator Home-Start Familiekontakten Norge